PN-EN 1793-1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 1: Podstawowe właściwości pochłaniania dźwięku w warunkach rozproszonego pola akustycznego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa laboratoryjne metody pomiaru absorpcji dźwięku przez drogowe urządzenia przeciwhałasowe w warunkach pogłosowych. Zawarto w niej ocenę właściwości pochłaniania dźwięku przez urządzenia przeciwhałasowe, które mogą być instalowane wewnątrz urządzeń badawczych opisanych w EN ISO 354.
Metoda nie jest przeznaczona do określenia charakterystyki pochłaniania dźwięku przez urządzenia przeciwhałasowe instalowane na drogach w warunkach pola swobodnego.
Metoda badania wg EN ISO 354, przywołana w niniejszej Normie Europejskiej, pomija jej zastosowanie do urządzeń działających jak lekko wilgotne rezonatory. Szereg urządzeń będzie istotnie odbiegać od tych wymagań i w tych przypadkach zaleca się ostrożność podczas interpretacji wyników.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1793-1:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 1: Podstawowe właściwości pochłaniania dźwięku w warunkach rozproszonego pola akustycznego
Data publikacji 15-05-2017
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1793-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1793-1:2013-05 - wersja angielska
ICS 17.140.30, 93.080.30