PN-EN 62209-2:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości pochłaniania właściwego energii (SAR) dla bezprzewodowych, przenośnych urządzeń łączności, używanych blisko ciała człowieka (zakres częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz)

Zakres

Dotyczy wszystkich bezprzewodowych urządzeń łączności emitujących pola elektromagnetyczne, przeznaczonych do używania blisko ciała człowieka w sposób opisany przez producenta, z częścią (częściami) promieniującymi w odległości od ciała do 200 mm, to jest trzymanych w ręku lub przed twarzą, noszonych na ciele w połączeniu z innymi promieniującymi i niepromieniującymi urządzeniami (np. klips na pasku, kamera lub Bluetooth), lub wszytymi w część garderoby. Norma ta ma zastosowanie do ekspozycji w polach o częstotliwościach radiowych w zakresie od 30 MHz do 6 GHz i może być stosowana do pomiaru jednoczesnej ekspozycji od wielu źródeł promieniowania radiowego używanych blisko ciała człowieka. Podano wytyczne dla powtarzalnej i zachowawczej metodologii pomiarów dla określenia zgodności urządzeń bezprzewodowych z wartościami granicznymi tempa swoistej absorpcji (SAR)

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 19-11-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62209-2:2010 - wersja angielska
Tytuł Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości pochłaniania właściwego energii (SAR) dla bezprzewodowych, przenośnych urządzeń łączności, używanych blisko ciała człowieka (zakres częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz)
Data publikacji 22-09-2010
Data wycofania 11-04-2022
Liczba stron 116
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 62209-2:2010 [IDT], IEC 62209-2:2010 [IDT]
ICS 17.240, 33.070.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 62209-2:2010/A1:2019-07E