PN-EN 62479:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 10 MHz do 300 GHz)

Zakres

IEC 62479:2010 określa proste metody oceny zgodności dla sprzętu elektronicznego i elektrycznego małej mocy na wartości dopuszczalne odpowiednich pól elektromagnetycznych (EMF). Jeśli taki sprzęt nie może wykazać zgodności z obowiązującymi wymaganiami EMF przy zastosowaniu metod zawartych w niniejszej normie dla oceny EMF, to inne normy, w tym IEC 62311 lub inne (EMF) normy wyrobu mogą być wykorzystane do oceny zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62479:2011/Ap1:2013-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 62479:2011 - wersja angielska
Tytuł Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 10 MHz do 300 GHz)
Data publikacji 27-05-2011
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 62479:2010 [IDT], IEC 62479:2010 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50371:2004 - wersja polska
ICS 13.280, 35.020
Elementy dodatkowe PN-EN 62479:2011/Ap1:2013-07E