PN-EN 62479:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (10 MHz - 300 GHz)

Zakres

Podano proste metody oceny zgodności elektronicznego i elektrycznego sprzętu małej mocy z poziomem dopuszczalnym ekspozycji w polu elektromagnetycznym (EMF). Jeżeli w/w sprzęt nie spełnia wymagań dotyczących ekspozycji przy użyciu metod jej oceny wg niniejszej normy, wówczas do oceny zgodności, można wykorzystać inne normy łącznie z IEC 62311, lub inne normy wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62479:2011/Ap1:2013-07E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62479:2011 - wersja angielska
Tytuł Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (10 MHz - 300 GHz)
Data publikacji 27-05-2011
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 62479:2010 [IDT], IEC 62479:2010 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50371:2004 - wersja polska
ICS 13.280, 35.020
Elementy dodatkowe PN-EN 62479:2011/Ap1:2013-07E