PN-EN 50566:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Norma wyrobu do oceny zgodności bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz: urządzenia doręczne i urządzenia umieszczane na ciele człowieka blisko od niego

Zakres

Niniejsza norma wyrobu dotyczy bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych używanych w odległości do 200 mm włącznie od ciała człowieka, tj. trzymanych w ręce lub umieszczanych przed twarzą, montowanych na ciele, w połączeniu z innymi urządzeniami nadawczymi lub nienadawczymi albo innymi akcesoriami (np. montowana do paska kamera lub Bluetooth) lub zintegrowanych z odzieżą. Stosowany zakres częstotliwości wynosi od 30 MHz do 6 GHz.
Przedmiotem niniejszej normy jest wykazanie zgodności takich urządzeń z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej.
W przypadku urządzeń używanych pry uchu, zastosowanie ma norma wyrobu EN 50360:2017.
W przypadku urządzeń małej mocy zastosowanie ma norma wyrobu EN 50663:2017.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50566:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Norma wyrobu do oceny zgodności bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz: urządzenia doręczne i urządzenia umieszczane na ciele człowieka blisko od niego
Data publikacji 24-11-2017
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50566:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-EN 50566:2013-07 - wersja angielska
ICS 17.240, 33.070.01