PN-EN 55035:2017-09 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące odporności

Zakres

UWAGA Tekst oznaczony w niniejszym dokumencie kolorem niebieskim oznacza tekst ujednolicony z CISPR 32. CISPR 32 zawiera odpowiednie wymagania dotyczące emisji dla częstotliwości większych od 150 kHz dla urządzeń objętych zakresem niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument dotyczy urządzeń multimedialnych (MME) zdefiniowanych w 3.1.24, których r.m.s. napięcia zasilania AC lub napięcie zasilania DC nie przekracza 600 V.
MME objęte zakresem CISPR 20 lub CISPR 24 są również objęte zakresem niniejszego dokumentu.
MME wyposażone w funkcję odbioru sygnału rozsiewczego są objęte zakresem niniejszego dokumentu, patrz Załącznik A. MME wyposażone w nierozsiewcze interfejsy bezprzewodowe również są objęte zakresem niniejszego dokumentu, jednakże zgodność z niniejszym dokumentem nie wymaga oceny jakości działania tych interfejsów.
MME przeznaczone głównie do zastosowań profesjonalnych są objęte zakresem niniejszego dokumentu.
Z zakresu niniejszej publikacji wyłączone są MME, dla których wymagania dotyczące odporności w zakresie częstotliwości objętym niniejszym dokumentem zostały wyraźnie określone w innych dokumentach CISPR (oprócz CISPR 20 i CISPR 24).
Cele niniejszego dokumentu są następujące:
• ustanowienie wymagań zapewniających odpowiedni poziom wewnętrznej odporności, tak aby MME działało w sposób zamierzony we właściwym dla niego środowisku w zakresie częstotliwości od 0 kHz do 400 GHz;
• określenie procedur zapewniających odtwarzalność pomiarów i powtarzalność wyników.
Z uwagi na konwergencję technologii funkcji MME, kryteria jakości działania zostały określone w sposób ukierunkowany raczej na funkcjonalność niż urządzenie.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55035:2017-09 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące odporności
Data publikacji 30-10-2018
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55035:2017 [IDT], CISPR 35:2016 [MOD]
Dyrektywa 2014/30/EU, 2014/53/EU
Zastępuje PN-EN 55020:2012/IS1:2012 - wersja polska, PN-EN 55020:2012/Ap1:2014-09 - wersja polska, PN-EN 55020:2012/IS2:2012 - wersja polska, PN-EN 55020:2012/IS3:2014-08 - wersja angielska, PN-EN 55020:2012/A12:2016-04 - wersja angielska, PN-EN 55020:2012 - wersja polska
ICS 33.100.20