PN-EN 55032:2015-09 - wersja polska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji

Zakres

UWAGA Tekst oznaczony w niniejszym dokumencie kolorem niebieskim oznacza tekst, który w przyszłości zostanie ujednolicony z przyszłą publikacją CISPR 35 dotyczącą odporności MME.
Niniejsza norma międzynarodowa dotyczy urządzeń multimedialnych (MME) zdefiniowanych w 3.1.24, których znamionowa wartość skuteczna napięcia zasilania AC lub napięcia zasilania DC nie przekracza 600 V.
Urządzenia objęte zakresem CISPR 13 lub CISPR 22 są również objęte zakresem niniejszej publikacji.
MME przeznaczone głównie do zastosowań profesjonalnych są objęte zakresem niniejszej publikacji.
Wymagania dotyczące emisji promieniowanych podane w niniejszej normie nie mają zastosowania do celowych transmisji od nadajników radiowych zdefiniowanych przez ITU, ani żadnych emisji pasożytniczych związanych z tymi transmisjami celowymi.
Z zakresu niniejszej publikacji wyłączone są urządzenia, dla których wymagania dotyczące emisji w zakresie częstotliwości objętym niniejszą publikacją zostały wyraźnie określone w innych publikacjach CISPR (oprócz CISPR 13 i CISPR 22).
Zakres niniejszej publikacji nie obejmuje badań in-situ.
Niniejsza publikacja obejmuje dwie klasy MME (klasa A i klasa B). Klasy MME zdefiniowano w rozdziale 4.
Celami niniejszej publikacji są:
1) ustanowienie wymagań zapewniających odpowiedni poziom ochrony widma radiowego, umożliwiający zamierzoną pracę służb radiowych w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz;
2) określenie procedur zapewniających odtwarzalność pomiaru i powtarzalność wyników.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 55032:2015-09/AC:2016-09P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55032:2015-09 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji
Data publikacji 15-12-2017
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55032:2015 [IDT], CISPR 32:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 55032:2012 - wersja angielska
ICS 33.100.10