PN-EN 55032:2015-09/A1:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji

Zakres

Niniejszy CDV odnosi się do wielu kwestii przedstawionych w dokumencie CISPR/I/525/RR. Wiele z nich ma charakter redakcyjny i zawiera na przykład aktualizacje odniesień, korekty znanych błędów oraz drobne korekty do przykładowych rysunków w celu dostosowania do tego, co jest wyszczególnione w głównym tekście normy.
Inne tematy to:
• Wyjaśnienie dotyczące zakresu dozwolonych odległości pomiarowych antena-EUT ustalonych w procesie NSA (CISPR/I/525/RRR, pozycja f))
• Dodanie przykładowych rysunków nowych konstrukcji AAN, które okazały się spełniać zdefiniowane wymagania AAN. Jest to pozycja dodatkowa w stosunku do pozycji określonych w normie CISPR/I/525/RR.
• Nowy załącznik informacyjny zawierający bardziej szczegółowy opis wzoru testowego pasów kolorowych (CISPR/I/525/RR, pozycja d))
• Omówienie sposobu postępowania w przypadku sprzężenia pożądanego sygnału radiowego (i jego harmonicznych) z badaną linią podczas przeprowadzanych pomiarów emisji (CISPR/I/525/RR pozycja i))
• Uwzględnienie wpływu aktualizacji CISPR 16-1-4 na CISPR 32, aby umożliwić wykorzystanie RSM do walidacji na miejscu w odniesieniu do OATS i SAC, co wyjaśnia kwestie poruszone w punkcie F CIS/I/523. Ponadto, w przypadku stosowania FSOATS, wyjaśnia, że do walidacji na miejscu i podczas pomiaru emisji należy użyć tego samego numeru modelu anteny. (CISPR/I/525/RR pozycja v)).
• Ograniczenie wymogów dotyczących przewodowego przyłącza sieciowego do pomiaru uruchomionego wspólnego trybu tylko w przypadku, gdy technologia transmisji znajduje się poniżej określonej maski widma.
• Znaczącą zmianę załącznika H w odniesieniu do jednostek zewnętrznych odbiorników satelitarnych
• Włączenie pełnych wymagań normy CISPR 16-4-2.
• Zmiana metodologii pomiarów i poziomów dopuszczalnych dla pomiarów powyżej 1 GHz w oparciu o prace CISPR A i CISPR H. (CISPR/I/525/RR, pozycja h)).

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55032:2015-09/A1:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji
Data publikacji 17-05-2021
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55032:2015/A1:2020 [IDT], CISPR 32:2015/AMD1:2019 [IDT]
ICS 33.100.10