PN-EN 55020:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55035:2017-09 - wersja angielska, PN-EN 55035:2017-09 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów

Zakres

Niniejsza norma dotyczy odporności odbiorników telewizyjnych, odbiorników radiofonicznych i ich urządzeń dodatkowych, przewidywanych do pracy w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym. W normie opisano metody pomiarów i podano wymagane poziomy odporności na sygnały zaburzające dla odbiorników radiofonicznych, telewizyjnych i ich urządzeń dodatkowych. Norma dotyczy również odporności zespołów zewnątrzbudynkowych satelitarnych systemów odbiorczych do bezpośredniego odbioru indywidualnego (DTH direct to home). UWAGA1 Systemy odbiorcze w odbiorze zbiorowym, w szczególności kablowe systemy rozprowadzania do gniazdek abonenckich (telewizja kablowa, CATV) i systemy wspólnego odbioru (antenowa instalacja zbiorowa MATV) objęte są wymaganiami IEC 60728-2. UWAGA2 Odbiorniki radiofoniczne do odbioru sygnałów cyfrowych opisane są w Załączniku I i Załączniku J. Wymagania dotyczące odporności obejmują zakres częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz. Nie wymaga się wykonywania badań poza ustalonymi pasmami częstotliwości ani badań dotyczących innych zjawisk niż wymienione w normie. Celem normy jest określenie wymagań dotyczących odporności urządzeń objętych zakresem normy w odniesieniu do zaburzeń o charakterze ciągłym i przejściowym, przewodzonych i promieniowanych, łącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi. Wymagania te stanowią wymagania zasadnicze dla odporności elektromagnetycznej. Wymagania są określone dla każdego rozważanego przyłącza (obudowy lub zacisku). UWAGA3 Norma nie określa wymagań z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń, takich jak zabezpieczenie przed porażeniami elektrycznymi, niebezpieczne działanie, koordynacja izolacji i powiązanych z nimi badań dotyczących właściwości dielektrycznych. UWAGA4 W specjalnych przypadkach zdarzają się sytuacje, w których poziom zaburzeń może przekroczyć poziomy wymienione w normie, np. gdy w pobliżu urządzenia znajdzie się nadajnik doręczny

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 55020:2012/Ap1:2014-09P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55020:2012 - wersja polska
Tytuł Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów
Data publikacji 26-10-2012
Data wycofania 20-01-2020
Liczba stron 89
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55020:2007 [IDT], CISPR 20:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55020:2007 - wersja angielska, PN-EN 55020:2007/IS1:2010 - wersja angielska, PN-EN 55020:2007/IS2:2010 - wersja angielska, PN-EN 55020:2007/A11:2012 - wersja angielska
ICS 33.100.20, 33.160.20, 33.160.25
Zastąpiona przez PN-EN 55035:2017-09 - wersja polska, PN-EN 55035:2017-09 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 55020:2012/Ap1:2014-09P, PN-EN 55020:2012/IS3:2014-08E, PN-EN 55020:2012/IS1:2012P, PN-EN 55020:2012/IS2:2012P, PN-EN 55020:2012/A12:2016-04E