PN-EN 55035:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące odporności

Zakres

Niniejszy dokument odnosi się do urządzeń multimedialnych (MME), jak określono w pkt 3.1.24, których znamionowa wartość skuteczna napięcia zasilania AC lub DC nie przekracza 600V.
MME objęte zakresem publikacji CISPR 20 lub CISPR 24 są objęte zakresem niniejszego dokumentu.
W przypadku MME, które wchodzą w zakres EN 300 386 lub w jakąkolwiek część lub części z serii EN 301 489, wymagania zawarte w tych normach dotyczących konkretnych wyrobów / rodziny wyrobów mają pierwszeństwo przed wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie.
MME z funkcją odbioru transmisji jest objęte zakresem niniejszego dokumentu, patrz Załącznik A. MME z bezprzewodowymi interfejsami bez możliwości transmisji jest również objęte zakresem niniejszego dokumentu, jakkolwiek zgodność z niniejszym dokumentem nie wymaga oceny działania tych interfejsów.
MME przeznaczone głównie do użytku profesjonalnego są objęte zakresem niniejszego dokumentu.
MME dla których wymogi odporności w zakresie częstotliwości objętych niniejszym dokumentem są wyraźnie sformułowane w innych dokumentach CISPR (z wyjątkiem CISPR 20 i CISPR 24), są wyłączone z zakresu niniejszego dokumentu.
Cele niniejszego dokumentu to:
• ustalenie wymagań, które zapewniają odpowiedni poziom odporności własnej, aby MME mogły działać zgodnie z przeznaczeniem w ich środowisku, w zakresie częstotliwości od 0 kHz do 400 GHz;
• określenie procedur w celu zapewnienia powtarzalności badań i powtarzalności wyników.
Ze względu na konwergencję technologii z funkcji MME, kryteria wydajności zostały określone przy zorientowaniu na funkcje, a nie na sprzęt.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 55035:2017-09/AC:2020-01E
View FilePN-EN 55035:2017-09/Ap1:2018-10E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 55035:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące odporności
Data publikacji 26-09-2017
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55035:2017 [IDT], CISPR 35:2016 [MOD]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 55035:2017-09/Ap1:2018-10E