PN-EN 55024:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55035:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiaru

Zakres

Określono wymagania odnośnie badania odporności urządzeń informatycznych (ITE, jak zdefiniowano w CISPR 22) w odniesieniu do zaburzeń ciągłych i przejściowych, przewodzonych i promieniowanych, włącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Określono procedury pomiarów ITE oraz poziomy graniczne przewidziane dla ITE w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz. Publikacja określa poziomy, które zapewnią odpowiedni poziom odporności wewnętrznej, zapewniającej poprawne działanie w przewidzianym środowisku. Wymagania dotyczące badań określono dla każdego portu

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 55024:2011/Ap1:2013-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Aktualna w ocenie zgodności 28-07-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 55024:2011 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiaru
Data publikacji 20-05-2011
Data wycofania 17-09-2020
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55024:2010 [IDT], CISPR 24:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 55024:2000/Ap1:2009 - wersja polska, PN-EN 55024:2000/A2:2004 - wersja polska, PN-EN 55024:2000/IS1:2007 - wersja angielska, PN-EN 55024:2000 - wersja polska, PN-EN 55024:2000/A1:2004 - wersja polska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 55035:2017-09 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 55024:2011/Ap1:2013-07E, PN-EN 55024:2011/A1:2015-08E