PN-EN 55024:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

Zakres

Określono wymagania odnośnie badania odporności urządzeń informatycznych (ITE, jak zdefiniowano w CISPR 22) w odniesieniu do zaburzeń ciągłych i przejściowych, przewodzonych i promieniowanych, włącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Określono procedury pomiarów ITE oraz poziomy graniczne przewidziane dla ITE w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz. Publikacja określa poziomy, które zapewnią odpowiedni poziom odporności wewnętrznej, zapewniającej poprawne działanie w przewidzianym środowisku. Wymagania dotyczące badań określono dla każdego portu

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 55024:2011/Ap1:2013-07E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 55024:2011 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru
Data publikacji 20-05-2011
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55024:2010 [IDT], CISPR 24:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 55024:2000/Ap1:2009 - wersja polska, PN-EN 55024:2000/A2:2004 - wersja polska, PN-EN 55024:2000/IS1:2007 - wersja angielska, PN-EN 55024:2000 - wersja polska, PN-EN 55024:2000/A1:2004 - wersja polska
ICS 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 55024:2011/Ap1:2013-07E, PN-EN 55024:2011/A1:2015-08E