PN-EN 55024:2000/A1:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55024:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy

Zakres

Wprowadzono zmiany w tablicach A.1, A.2, A.3 i A.4 (Załącznik A, Telekomunikacyjne urządzenia końcowe) modyfikując wymagania w zakresach częstotliwości od 10 MHz do 30 MHz oraz od 30 MHz do 80 MHz

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 55024:2000/A1:2004 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy
Data publikacji 27-10-2004
Data wycofania 20-05-2011
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55024:1998/A1:2001 [IDT]
Dyrektywa 89/336/EEC, 1999/5/EC, 2004/108/EC
ICS 33.100.20, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 55024:2011 - wersja angielska