PN-EN 55024:2000/A2:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55024:2011 - wersja angielska, PN-EN 55024:2011 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy

Zakres

W rozdziale "Normy i dokumenty powołane" uwzględniono CISPR 20:2002. W rozdziale 3, Definicje, wprowadzono nową definicję urządzeń wielofunkcyjnych. Uzupełniono wymagania rozdziału 5, "Zakres stosowania" i 6 "Warunki podczas przeprowadzania badań". Załącznik uzupełniono o nowe rysunki od A.1 do A.8 dotyczące układów stosowanych podczas pomiarów odporności końcowych urządzeń telekomunikacyjnych na ciągłe zaburzenia o częstotliwościach radiowych

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 55024:2000/A2:2004 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy
Data publikacji 28-10-2004
Data wycofania 20-05-2011
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55024:1998/A2:2003 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.100.20, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 55024:2011 - wersja angielska, PN-EN 55024:2011 - wersja polska