PN-EN 55032:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji

Zakres

UWAGA Tekst w kolorze niebieskim w tym dokumencie oznacza tekst, który zostanie uzgodniony w przyszłej publikacji CISPR 35 dotyczącej odporności urządzeń MME.

Niniejsza Norma Międzynarodowa odnosi się do urządzeń multimedialnych (MME), jak zdefiniowano w 3.1.24, których znamionowa wartość skuteczna napięcia zasilania AC lub DC nie przekracza 600V.

Urządzenia objęte zakresem CISPR 13 lub CISPR 22 są objęte zakresem niniejszej publikacji.

MME przeznaczone głównie do użytku zawodowego są objęte zakresem niniejszej publikacji.

Wymagania dotyczące emisji promieniowanych w niniejszej normie nie mają zastosowania do transmisji zamierzonych z nadajnika radiowego zdefiniowanego przez ITU, ani do żadnych emisji niepożądanych związanych z tymi transmisjami.

Urządzenia, dla których wymagania dotyczące emisji w zakresie częstotliwości objętych niniejszą publikacją są jednoznacznie określone w innych publikacjach CISPR (z wyjątkiem CISPR 13 i CISPR 22), są wyłączone z zakresu niniejszej publikacji.

Badania in-situ są poza zakresem niniejszej publikacji.

Niniejsza publikacja obejmuje dwie klasy MME (klasa A i klasa B). Klasy MME są określone w punkcie 4.

Cele niniejszej publikacji to:

1) ustanowienie wymagań, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony widma radiowego, tak aby umożliwić poprawne działanie usług radiowych w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz;

2) określenie procedur, w celu zapewnienia odtwarzalności pomiarów i powtarzalności wyników.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 55032:2015-09/Ap1:2017-12E
View FilePN-EN 55032:2015-09/AC:2016-09E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 55032:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji
Data publikacji 02-09-2015
Liczba stron 114
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55032:2015 [IDT], CISPR 32:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55032:2012 - wersja angielska
ICS 33.100.10
Elementy dodatkowe PN-EN 55032:2015-09/Ap1:2017-12E, PN-EN 55032:2015-09/AC:2016-09E