PN-EN 50360:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Norma wyrobu do oceny zgodności bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 6 GHz: urządzenia używane przy uchu

Zakres

Niniejsza norma wyrobu dotyczy bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych używanych przy uchu (na przykład telefonów komórkowych, słuchawek bezprzewodowych). Stosowany zakres częstotliwości wynosi od 300 MHz do 6 GHz.
Celem niniejszej normy jest wykazanie zgodności takich urządzeń z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej.
W przypadku urządzeń używanych w pobliżu ciała lub przed twarzą, zastosowanie ma norma wyrobu EN 50566:2017.
W przypadku urządzeń małej mocy zastosowanie ma norma wyrobu EN 50663:2017.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50360:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Norma wyrobu do oceny zgodności bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 6 GHz: urządzenia używane przy uchu
Data publikacji 24-11-2017
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50360:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-EN 50360:2004/AC:2006 - wersja polska, PN-EN 50360:2004/A1:2012 - wersja angielska, PN-EN 50360:2004 - wersja polska
ICS 17.240, 33.070.01