PN-EN 61557-8:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT

Zakres

W niniejszej części normy IEC 61557 określono wymagania dotyczące urządzeń do monitorowania stanu izolacji (IMD), które – niezależnie od metody pomiaru – w sposób ciągły monitorują rezystancję izolacji RF w stosunku do ziemi nieuziemionych sieci IT prądu przemiennego, sieci IT prądu przemiennego zawierających obwody prądu stałego połączone galwanicznie, o napięciach nominalnych do 1 000 V prądu przemiennego, jak również nieuziemionych sieci IT prądu stałego o napięciach nominalnych do 1 500 V. Sieci IT są opisane między innymi w normie IEC 60364-4-41. Przy wyborze urządzeń zaleca się korzystanie z dodatkowych informacji z innych norm.
UWAGA Stosowanie urządzeń IMD w sieciach IT określono w różnych normach. W takich przypadkach urządzenia te mają za zadanie zasygnalizowanie spadku (obniżenia) rezystancji izolacji RF poniżej granicy minimalnej.
Urządzenia IMD zgodne z niniejszą częścią normy IEC 61557 mogą być także stosowane w sieciach lub instalacjach TT, TN i IT wyłączonych spod napięcia.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61557-8:2015-03/AC:2016-07E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61557-8:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT
Data publikacji 31-03-2015
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 61557-8:2015 [IDT], IEC 61557-8:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61557-8:2007 - wersja angielska
ICS 29.080.01, 17.220.20, 29.240.01
Elementy dodatkowe PN-EN 61557-8:2015-03/AC:2016-07E