PN-EN 61557-8:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61557-8:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT

Zakres

Określono wymagania dotyczące urządzeń dozorujących izolację i stale sprawdzających niezależnie od metody pomiaru rezystancję izolacji w stosunku do ziemi, w nieuziemionych sieciach a.c. typu IT, w sieciach a.c. IT z galwanicznie połączonymi obwodami prądu stałego o napięciach nominalnych do 1000 V a.c. a także nieuziemionych sieciach d.c. typu IT. o napięciach do 1500 V d.c

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61557-8:2007 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT
Data publikacji 08-10-2007
Data wycofania 31-03-2015
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 61557-8:2007 [IDT], IEC 61557-8:2007 [IDT], IEC 61557-8:2007/COR1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61557-8:2004 - wersja polska
ICS 17.220.20, 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN 61557-8:2015-03 - wersja angielska