PN-EN 61557-1:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61557-1:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych i monitorujących przeznaczonych do sprawdzania bezpieczeństwa elektrycznego w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach nominalnych przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V. Podano definicje 32 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 10-11-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61557-1:2009 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 30-09-2009
Data wycofania 10-06-2022
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 61557-1:2007 [IDT], IEC 61557-1:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61557-1:2007 - wersja angielska
ICS 29.080.01, 17.220.20, 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61557-1:2022-06 - wersja angielska