PN-EN IEC 61557-1:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej części normy IEC 61557 określono ogólne wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych i monitorujących przeznaczonych do sprawdzania bezpieczeństwa elektrycznego w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach nominalnych przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V.
Jeżeli urządzenia pomiarowe lub instalacje pomiarowe wykonują różne rodzaje pomiarów, właściwe różnym urządzeniom pomiarowym objętym zakresem niniejszej serii norm, to stosuje się tę część spośród niniejszej serii norm, która odpowiada określonemu pomiarowi.

UWAGA W dalszej części normy określenie „urządzenia pomiarowe” będzie stosowane do określania „urządzeń sprawdzających, pomiarowych i monitorujących”.
Inne części normy IEC 61557 mogą określać dodatkowe wymagania lub odstępstwa.
Ten dokument nie obejmuje bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz cyberbezpieczeństwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61557-1:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-06-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 61557-1:2021 [IDT], IEC 61557-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61557-1:2009 - wersja polska
ICS 29.080.01, 17.220.20, 29.240.01