PN-EN IEC 61557-3:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 3: Impedancja pętli zwarcia

Zakres

W niniejszej części normy IEC 61557 określono wymagania dotyczące urządzeń przeznaczonych do pomiaru impedancji pętli zwarcia między przewodem liniowym a przewodem ochronnym; między przewodem liniowym a przewodem neutralnym, lub między dwoma przewodami liniowymi, z wykorzystaniem spadku napięcia, gdy obwód podczas pomiaru jest obciążony.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61557-3:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 3: Impedancja pętli zwarcia
Data publikacji 09-11-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 61557-3:2022 [IDT], IEC 61557-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61557-3:2007 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 29.240.01