PN-EN 61557-1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61557-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych i monitorujących przeznaczonych do sprawdzania bezpieczeństwa elektrycznego w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach nominalnych przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V. Podano definicje 32 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61557-1:2007 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-05-2007
Data wycofania 30-09-2009
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 61557-1:2007 [IDT], IEC 61557-1:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61557-1:2002 - wersja polska
ICS 17.220.20, 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN 61557-1:2009 - wersja polska