PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

Zakres

Podstawowe zmiany są wymienione poniżej:
- usunięto dotychczasowy załącznik D,
- wprowadzono nowy załącznik D,
- pominięto dotychczasowe załączniki ZA i ZB,
- w 4113.2.2 dodano wymaganie dotyczące stosowania maksymalnych czasów wyłączania podanych w tablicy 41.1 w obwodach gniazd wtyczkowych o prądzie do 63 A.
- 411.3.2.5. Poprzednie postanowienie przeredagowane przeniesiono do Aneksu D i wprowadzono treść z odesłaniem do Aneksu D.
- 411.3.2.6 Postanowienie przeniesiono do Aneksu D.
- 411.3.3 Zmieniono dotychczasowy tytuł „Ochrona uzupełniająca” na „Dodatkowe wymagania dla gniazd wtyczkowych i zasilania mobilnych urządzeń używanych na dworze” i przeredagowano treść wymagania.
- 411.3.4 Dodano nowe postanowienie „ Dodatkowe wymagania dla obwodów oświetleniowych w układach TN i TT.
- 411.4 Dodano uwagi krajowe Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz uwagę którą powinien rozstrzygnąć NCs.
- 411.4.4 Zmieniono redakcję postanowienia.
- 411.6.2 Pominięto wymaganie dotyczące układów d.c.
- 411.6.3 Dodano uwagę 2 dotyczącą ograniczenia możliwości poprawnego działania RCD w przypadku uszkodzeń dwóch różnych rodzajów.
- 411.6.3.1 Zmieniono redakcję postanowienia.
- 412.1.3 Zmieniono redakcję postanowienia.
- 412.2.4.1 Przeredagowano i dodano uwagę krajową Włoch.
- 413.1.3 Do postanowienia dodano szereg uwag krajowych Niemiec i Austrii.
- 415.2.2 Uproszczono treść postanowienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Data publikacji 29-09-2017
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-41:2017 [IDT], IEC 60364-4-41:2005 [MOD], IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska
ICS 13.260, 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01E, PN-HD 60364-4-41:2017-09/A11:2017-11E