PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

Zakres

W niniejszej Części IEC 60364 podano wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego i sprawdzania okresowego instalacji elektrycznej.
W Rozdziale 6.4 podano wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego za pomocą oględzin i prób instalacji elektrycznej, w stopniu możliwym do wykonania, by określić czy są spełnione wymagania innych części HD 60364, oraz wymagania dotyczące protokołowania wyników sprawdzania odbiorczego. Sprawdzanie odbiorcze ma miejsce po wykonaniu nowej instalacji lub po zakończeniu uzupełnień lub zmian instalacji istniejących.
W Rozdziale 6.5 podano wymagania dotyczące sprawdzania okresowego instalacji elektrycznej, by określić, w stopniu możliwym do realizacji, czy instalacja i wszystkie elementy jej wyposażenia znajdują się w stanie pozwalającym na ich użycie, oraz wymagania dotyczące protokołowania wyników sprawdzania okresowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-6:2016-07/Ap1:2019-06E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono zapisy w polu ‘Zastępuje’, dodano informację o zastąpieniach w Przedmowie krajowej
Numer PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie
Data publikacji 15-07-2016
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-6:2016 [IDT], IEC 60364-6:2016 [IDT]
Zastępuje PN-HD 60364-6:2008 - wersja polska, PN-IEC 60364-6-61:2000 - wersja polska
ICS 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-6:2016-07/A12:2017-11E, PN-HD 60364-6:2016-07/A11:2017-10E, PN-HD 60364-6:2016-07/Ap1:2019-06E