PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN
Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 1528: Modele człowieka, aparatura i procedury (Zakres częstotliwości od 4 MHz do 10 GHz)

Zakres

Niniejszy dokument określa protokoły i procedury badań dla odtwarzalnego i powtarzalnego pomiaru restrykcyjnego uśrednionego przestrzennie współczynnika SAR (psSAR) wywołanego wewnątrz uproszczonego modelu głowy i ciała człowieka przez urządzenia nadawcze o częstotliwości radiowej (RF), o zdefiniowanej niepewności pomiaru. Przedstawione protokoły i procedury mają zastosowanie do znacznej większości ludzkiej populacji, w tym do dzieci, podczas korzystania z doręcznych i noszonych urządzeń łączności bezprzewodowej. Urządzenia te obejmują indywidualne lub wykorzystywane w zespołach nadajniki lub anteny i ich elementy promieniujące operują w odległości do 200 mm od głowy lub ciała człowieka. Niniejszy dokument stosuje się do oceny zgodności z SAR różnych rodzajów urządzeń łączności bezprzewodowej używanych przy uchu, przed twarzą, zamontowanych na ciele, działających jednocześnie z innymi urządzeniami nadawczymi i biernymi lub innymi akcesoriami (np. klipsami do paska) lub osadzonych w odzieży. Rozpatrywany zakres częstotliwości to 4 MHz do 10 GHz. Urządzenia pracujące w tym zakresie częstotliwości mogą być badane z wykorzystaniem fantomów oraz innych wymagań określonych w niniejszym dokumencie.
Kategorie urządzeń które obejmuje (ale nie jest do nich ograniczona) norma to telefony komórkowe, mikrofony bezprzewodowe i nadajniki radiowe w komputerach osobistych, stacjonarnych i przenośnych, do pracy w wielu pasmach częstotliwości z wykorzystaniem jednej lub wielu anten, w tym urządzeń typu "push-to-talk". Niniejszy dokument może być również stosowany w przypadku bezprzewodowych urządzeń do przesyłania energii elektrycznej pracujących w zakresie powyżej 4 MHz.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do implantowanych urządzeń medycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 1528: Modele człowieka, aparatura i procedury (Zakres częstotliwości od 4 MHz do 10 GHz)
Data publikacji 11-04-2022
Liczba stron 290
Grupa cenowa XG
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC/IEEE 62209-1528:2021 [IDT], IEC/IEEE 62209-1528:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62209-1:2016-12 - wersja angielska, PN-EN 62209-2:2010 - wersja angielska, PN-EN 62209-2:2010/A1:2019-07 - wersja angielska
ICS 17.220.20