PN-EN 62209-1:2016-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN
Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 1: Urządzenia używane w pobliżu ucha (Zakres częstotliwości od 300 MHz do 6 GHz)

Zakres

Niniejsza część IEC 62209 podaje protokoły i procedury pomiarów przestrzennie uśrednionej wartości szczytowej SAR indukowanej wewnątrz uproszczonego modelu głowy, z określoną odtwarzalnością. Normę stosuje do pól elektromagnetycznych (EMF) niektórych urządzeń nadawczych, które są lokalizowane przy uchu a promieniujące części urządzenia znajdują się w bezpośredniej bliskości głowy człowieka, takich jak telefony przenośne, telefony bezprzewodowe, niektóre słuchawki itp. Te protokoły i procedury badań zapewniają, z ograniczoną niepewnością, zachowawczą ocenę szczytowej przestrzennej wartości SAR, która mogła by wystąpić w głowach znaczącej większości ludzi w okresie normalnego używania tych urządzeń. Stosowany zakres częstotliwości wynosi od 300 MHz do 6 GHz.

* wymagane pola

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 19-11-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62209-1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 1: Urządzenia używane w pobliżu ucha (Zakres częstotliwości od 300 MHz do 6 GHz)
Data publikacji 19-12-2016
Data wycofania 11-04-2022
Liczba stron 234
Grupa cenowa XE
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 62209-1:2016 [IDT], IEC 62209-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62209-1:2006 - wersja angielska
ICS 33.050.10, 33.070.01, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04 - wersja angielska