PN-EN 60335-2-65:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych urządzeń do oczyszczania powietrza do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V dla urządzeń jednofazowych i 480 V dla pozostałych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-65:2004 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza
Data publikacji 15-06-2004
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-65:2003 [IDT], IEC 60335-2-65:2002 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-65:2002 - wersja angielska
ICS 23.120
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-65:2004/A11:2012E, PN-EN 60335-2-65:2004/A1:2008E