PN-EN 60587:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Materiały elektroizolacyjne stosowane w ostrych warunkach otoczenia -- Metody badań odporności na prądy pełzające i erozję

Zakres

Opisano dwie metody badań stosowane do oceny materiałów elektroizolacyjnych eksploatowanych w ostrych warunkach otoczenia przy częstotliwościach sieciowych (od 45 Hz do 65 Hz). Ocena dokonywana jest poprzez pomiar odporności na prądy pełzające i erozję. W badaniach wykorzystywane jest zanieczyszczenie w postaci roztworu a płytka badanego materiału mocowana jest pochyło. Stosowane są następujące metody: metoda 1 - ustalonego napięcia probierczego i metoda 2 - stopniowanego napięcia probierczego

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60587:2008 - wersja angielska
Tytuł Materiały elektroizolacyjne stosowane w ostrych warunkach otoczenia -- Metody badań odporności na prądy pełzające i erozję
Data publikacji 29-01-2008
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 60587:2007 [IDT], IEC 60587:2007 [IDT]
Zastępuje PN-E-04442:1989 - wersja polska
ICS 29.035.01