PN-EN 61621:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Materiały elektroizolacyjne stałe suche -- Odporność na wyładowania łukowe wysokonapięciowe, niskoprądowe

Zakres

Opisano metodę badania mającą na celu wstępne odróżnienie od siebie podobnych materiałów izolacyjnych, w zależności od ich odporności na uszkodzenie spowodowane wyładowaniami wysokonapięciowymi niskoprądowymi, występującymi przy ich powierzchni. Dzięki jej wygodzie i wymaganemu krótkiemu czasowi na wykonanie badania, metodę można stosować do wstępnego eliminowania badanych materiałów, do określania wpływu zmian w składzie chemicznym oraz do kontroli jakościowej

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61621:2002 - wersja angielska
Tytuł Materiały elektroizolacyjne stałe suche -- Odporność na wyładowania łukowe wysokonapięciowe, niskoprądowe
Data publikacji 15-08-2002
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 61621:1997 [IDT], IEC 61621:1997 [IDT]
Zastępuje PN-E-04441:1974 - wersja polska
ICS 29.035.01