PN-EN IEC 60587:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Materiały elektroizolacyjne stosowane w trudnych warunkach otoczenia -- Metody badań odporności na prądy pełzające i erozję

Zakres

Niniejszy dokument opisuje dwie metody oceny materiałów elektroizolacyjnych przeznaczonych do stosowania w trudnych warunkach otoczenia, przy częstotliwości sieciowej (od 45 Hz do 65 Hz) poprzez ocenę odporności na prądy pełzające i erozję przy wykorzystaniu ciekłego zanieczyszczenia i nachylonych próbek płaskich. Są to następujące dwie metody:
– Metoda 1: badanie przy stałym napięciu,
– Metoda 2: badanie przy napięciu podwyższanym krokowo.
Metoda 1 jest stosowana najczęściej, ponieważ nie wymaga ciągłej kontroli.
Warunki testowe mają na celu przyspieszenie wywołania efektów, ale nie odtwarzają wszystkich warunków spotkanych podczas eksploatacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60587:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Materiały elektroizolacyjne stosowane w trudnych warunkach otoczenia -- Metody badań odporności na prądy pełzające i erozję
Data publikacji 16-11-2022
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN IEC 60587:2022 [IDT], IEC 60587:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60587:2008 - wersja angielska
ICS 29.035.01, 17.220.99