PN-EN 60112:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Metoda wyznaczania odporności na tworzenie ścieżek przewodzących i wskaźników porównawczych stałych materiałów elektroizolacyjnych

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę badania odporności na tworzenie ścieżek przewodzących stałych materiałów elektroizolacyjnych i wskaźników porównawczych na fragmentach pobranych z części urządzeń i na płytkach materiałów przy zastosowaniu zmiennych napięć.
Niniejszy dokument zawiera procedurę do określania erozji w razie potrzeby.

UWAGA1 Wskaźnik odporności na tworzenie ścieżek przewodzących stosowany jest jako kryterium odbiorcze, jak również jako środek kontroli jakości materiałów i wyprodukowanych części. Wskaźnik porównawczy na tworzenie ścieżek przewodzących jest głownie stosowany do podstawowego określenia i porównania właściwości materiałów.

Niniejsza metoda badawcza służy do oceny składu materiału jak również powierzchni ocenianego materiału. Zarówno skład jak i stan powierzchni bezpośrednio wpływają na wyniki oceny i są brane pod uwagę podczas wykorzystania wyników w procesie wyboru materiałów.
Wyniki testów nie są odpowiednie do bezpośredniego zastosowania do określenia bezpiecznej długości drogi upływu przy projektowaniu urządzeń elektrycznych.

UWAGA 2 Jest to zgodne z normą IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems -
Part 1: Principles, requirements and tests (PN-EN 60664, Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -Część 1: Zasady, wymagania i badania)

UWAGA 3 Badanie to rozróżnia między materiałami o stosunkowo małej odporności na tworzenie ścieżek przewodzących oraz o średniej i dużej odporności, do stosowania w urządzeniach, które mogą być używane w warunkach wilgotnych. Bardziej rygorystyczne badania, o dłuższym czasie trwania dostępne są do oceny właściwości materiałów do użytku zewnętrznego, przy zastosowaniu wyższych napięć i większych próbek do badań (patrz test na równi pochyłej wg normy IEC 60587). Inne metody badawcze, takie jak metoda na równi pochyłej, mogą zaszeregować materiały w innej kolejności niż test z kroplą podany w niniejszym dokumencie.

Ta podstawowa publikacja z zakresu bezpieczeństwa, skupiająca się na metodzie testów bezpieczeństwa, przeznaczona jest przede wszystkim do wykorzystania przez komitety techniczne przy przygotowywaniu publikacji dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z zasadami określonymi w IEC Guide 104 and lSO/lEC Guide 51.
Jednym z obowiązków komitetu technicznego jest, w stosownych przypadkach, korzystanie z podstawowych publikacji dotyczących bezpieczeństwa podczas przygotowania własnych publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60112:2021-07 - wersja angielska
Tytuł Metoda wyznaczania odporności na tworzenie ścieżek przewodzących i wskaźników porównawczych stałych materiałów elektroizolacyjnych
Data publikacji 09-07-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN IEC 60112:2020 [IDT], IEC 60112:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60112:2003/A1:2010 - wersja angielska, PN-EN 60112:2003 - wersja angielska
ICS 29.035.01, 19.080