PN-EN IEC 60695-2-10:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-10: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Urządzenie do badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania prób

Zakres

W niniejszej części EN 60695 opisano urządzenie do prób rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania próby polegający na symulacji skutków krótkotrwałego oddziaływania termicznego, które może być wytwarzane przez źródła ciepła, takie jak rozżarzone elementy lub przeciążone rezystory, w celu oceny zagrożenia ogniowego poprzez symulację.
Procedura próby opisana w niniejszym dokumencie stanowi ogólną procedurę wykonywania prób w małej skali, w której jako źródło zapłonu jest wykorzystywany znormalizowany drut ogrzewany elektrycznie.
Stanowi ona wspólną część procedur prób stosowanych do gotowych wyrobów, stałych materiałów elektroizolacyjnych oraz innych stałych materiałów palnych.
Szczegółowy opis poszczególnych prób podano w IEC 60695-2-11, IEC 60695-2-12 oraz IEC 60695-2-13.
Niniejsza podstawowa publikacja dotycząca bezpieczeństwa, skupiająca się na metodach prób bezpieczeństwa, jest przeznaczona głównie do użytku przez komitety techniczne podczas przygotowania norm w zgodności z zasadami zdefiniowanymi w Przewodniku IEC 104 oraz Przewodniku ISO/IEC 51.
Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60695-2-10:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-10: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Urządzenie do badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania prób
Data publikacji 12-07-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60695-2-10:2021 [IDT], IEC 60695-2-10:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-2-10:2013-12 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.220.40