PN-EN 60695-2-10:2013-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60695-2-10:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-10: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Urządzenie do badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania prób

Zakres

W niniejszej części EN 60695 opisano urządzenie do badań rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania próby polegający na symulacji skutków krótkotrwałego oddziaływania termicznego, które może być wytwarzane przez źródła ciepła, takie jak rozżarzone elementy lub przeciążone rezystory, w celu oceny zagrożenia ogniowego poprzez symulację. Procedura badania opisana w niniejszej normie stanowi ogólną procedurę wykonywania prób w małej skali, w której jako źródło zapłonu jest wykorzystywany znormalizowany drut ogrzewany elektrycznie. Stanowi wspólną część procedur badań stosowanych do gotowych wyrobów, stałych materiałów elektroizolacyjnych oraz innych stałych materiałów palnych. Szczegółowy opis poszczególnych prób podano w odpowiednich normach IEC 60695-2-11, IEC 60695-2-12 oraz IEC 60695-2-13. Niniejsza podstawowa publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody prób lub warunki prób podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 02-12-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60695-2-10:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-10: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Urządzenie do badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania prób
Data publikacji 11-12-2013
Data wycofania 12-07-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-2-10:2013 [IDT], IEC 60695-2-10:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60695-2-10:2005 - wersja polska
ICS 29.020, 13.220.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60695-2-10:2022-07 - wersja angielska