PN-EN 60695-2-12:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-12: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI)

Zakres

Przedstawiono szczegóły dotyczące próby rozżarzonym drutem, stosowanej do badania palności płomieniem próbek materiałów elektroizolacyjnych stałych lub innych materiałów stałych, w celu określenia współczynnika palności materiału rozżarzonym drutem (GWFI). Podano opis próbki do badań, aparatury probierczej, sprawdzanie układu pomiarowego, procedurę wykonywania próby, obserwacje i pomiary, ocenę wyników próby oraz sprawozdanie z próby

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-2-12:2011 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-12: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI)
Data publikacji 21-02-2011
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-2-12:2010 [IDT], IEC 60695-2-12:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-2-12:2005 - wersja polska
ICS 29.020, 13.220.40
Elementy dodatkowe PN-EN 60695-2-12:2011/A1:2014-10E