PN-EN IEC 60695-2-12:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-12: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI)

Zakres

W niniejszej części normy IEC 60695 określono szczegóły badań dotyczące próby rozżarzonym drutem, stosowanej do badania palności próbek materiałów elektroizolacyjnych stałych lub innych materiałów stałych, w celu określenia współczynnika palności materiału rozżarzonym drutem (GWFI).
GWFI jest najwyższą temperaturą, określoną podczas znormalizowanej procedury, przy kórej testowany materiał nie zapalił się, lub, jeśli się zapalił, zgasł w ciągu 30s po odsunięciu rozżarzonego druta i nie został całkowicie spalony oraz kapiące krople stopionego materiału, jeśli wystąpiły, nie zapaliły bibuły.
Ta metoda testowa jest badaniem materiałowym przeprowadzanym na serii próbek standardowych. Zgromadzone dane, razem z danymi z badania temperatury zapłonu rozżarzonym drutem (GWIT) - IEC 60695-2-13 - mogą zostać użyte w procesie wstępnego wyboru materiałów zgodnie z IEC 60695-1-30 [4] do oceny przydatności materiałów w celu spełnienia wymagań normy IEC 60695-2-11.
UWAGA W wyniku przeprowadzenia oceny zagrożenia pożarowego odpowiednia seria testów palności i zapłonu w ramach preselekcji może pozwolić na ograniczenie testów na produkcie końcowym.
Niniejsza podstawowa publikacja dotycząca bezpieczeństwa, skupiająca się na metodach prób bezpieczeństwa, jest przeznaczona głównie do użytku przez komitety techniczne podczas przygotowania norm w zgodności z zasadami zdefiniowanymi w Przewodniku IEC 104 oraz Przewodniku ISO/IEC 51.
Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60695-2-12:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-12: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI)
Data publikacji 17-06-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60695-2-12:2021 [IDT], IEC 60695-2-12:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-2-12:2011 - wersja angielska, PN-EN 60695-2-12:2011/A1:2014-10 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.220.40