PN-EN IEC 60695-2-11:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT)

Zakres

W niniejszej części IEC 60695 opisano metody badań gotowego wyrobu. Opisane próby są przeznaczone do symulacji skutków oddziaływania termicznego wytwarzanego przez ogrzewane elektrycznie źródło ciepła, stanowiące zagrożenie ogniowe.
Niniejszą próbę stosuje się do sprawdzenia czy gotowy wyrób narażony (w zdefiniowanych warunkach) na działanie elektrycznie ogrzewanego źródła charakteryzuje się ograniczoną zdolnością do zapalenia lub ograniczoną zdolnością do rozprzestrzeniania płomienia, jeśli się zapala. Jednak w zakres niniejszego dokumentu nie wchodzi analiza zagrożenia ogniowego oraz aspekty związane z palnością i rozprzestrzenianiem płomienia na inne wyroby.
Niniejsza podstawowa publikacja dotycząca bezpieczeństwa, skupiająca się na metodach prób bezpieczeństwa, jest przeznaczona głównie do użytku przez komitety techniczne podczas przygotowania norm w zgodności z zasadami zdefiniowanymi w Przewodniku IEC 104 oraz Przewodniku ISO/IEC 51.
Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60695-2-11:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT)
Data publikacji 12-07-2022
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60695-2-11:2021 [IDT], IEC 60695-2-11:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-2-11:2015-02 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.220.40