PN-EN 60695-2-11:2015-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60695-2-11:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT)

Zakres

W niniejszej części IEC 60695 opisano metody badań gotowego wyrobu. Opisane próby są przeznaczone do symulacji skutków oddziaływania termicznego wytwarzanego przez ogrzewane elektrycznie źródło ciepła, stanowiące zagrożenie ogniowe. Niniejszą próbę stosuje się do sprawdzenia czy gotowy wyrób narażony (w zdefiniowanych warunkach) na działanie elektrycznie ogrzewanego źródła charakteryzuje się ograniczoną zdolnością do zapalenia lub ograniczoną zdolnością do rozprzestrzeniania płomienia, jeśli się zapala. Jednak w zakres niniejszej normy nie wchodzi analiza zagrożenia ogniowego oraz aspekty związane z palnością i rozprzestrzenianiem płomienia na inne wyroby. Niniejsza publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody prób lub warunki prób podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 02-12-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60695-2-11:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT)
Data publikacji 24-02-2015
Data wycofania 12-07-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-2-11:2014 [IDT], IEC 60695-2-11:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60695-2-11:2005 - wersja polska
ICS 29.020, 13.220.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60695-2-11:2022-07 - wersja angielska