PN-EN 60695-10-2:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 10-2: Nadmierne gorąco -- Próba wciskania kulki

Zakres

W niniejszej części IEC 60695 opisano próbę wciskania kulki jako metodę wyznaczania temperatury mięknienia tworzyw sztucznych oraz części wyrobów końcowych, określającą ich odporność na nadmierne gorąco. Wykorzystuje się ją do badania materiałów stosowanych w urządzeniach elektrotechnicznych, częściach składowych oraz do materiałów elektroizolacyjnych stałych z wyjątkiem materiałów ceramicznych. Niniejsza publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi, za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody badań lub warunki badań podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60695-10-2:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 10-2: Nadmierne gorąco -- Próba wciskania kulki
Data publikacji 20-10-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-10-2:2014 [IDT], IEC 60695-10-2:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60695-10-2:2005 - wersja polska
ICS 29.020, 13.220.40