PN-EN 60695-11-5:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-5: Płomienie probiercze -- Metoda badania płomieniem igłowym -- Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne

Zakres

W niniejszej części IEC 60695 przedstawiono próbę płomieniem igłowym, mającą na celu symulację skutków działania małych płomieni mogących powstać w warunkach uszkodzenia, i na podstawie tej symulacji ocenić skutki zagrożenia ogniowego.
Próba ma zastosowanie do urządzeń elektrotechnicznych, ich podzespołów i elementów oraz do materiałów elektroizolacyjnych stałych lub innych materiałów palnych.
Niniejsza publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51.
Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody badań lub warunki badań, podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane albo włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-11-5:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-5: Płomienie probiercze -- Metoda badania płomieniem igłowym -- Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne
Data publikacji 29-08-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-11-5:2017 [IDT], IEC 60695-11-5:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-11-5:2007 - wersja polska
ICS 29.020, 13.220.40