PN-EN 15085-2:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15085-2:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych

Zakres

Podano wymagania dotyczące spawania kolejowych pojazdów szynowych, ich metalowych zespołów, podzespołów lub części składowych podczas produkcji nowych pojazdów lub ich naprawy. Określono wymagania jakościowe dla personelu spawalniczego i zakładów wykonujących prace spawalnicze. Opisano procedury ich uznawania i certyfikacji oraz poziomy certyfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15085-2:2007 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych
Data publikacji 10-12-2007
Data wycofania 17-03-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15085-2:2007 [IDT]
ICS 25.160.10, 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 15085-2:2021-03 - wersja angielska