PN-EN 15085-1+A1:2013-09 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejsza seria norm dotyczy spawania materiałów metalowych w zakładzie produkcyjnym oraz utrzymania pojazdów szynowych i ich części składowych.
W serii norm z zakresu kolejnictwa określono wymagania dotyczące certyfikacji i jakości prac podejmowanych w zakładzie spawalniczym podczas nowej produkcji i napraw.
W normie uwzględniono podstawowy związek pomiędzy wymaganiami eksploatacyjnymi określonymi podczas projektowania a osiągnięciem odpowiedniej jakości spoin w procesie produkcji i wykazaniem wymaganej jakości w czasie kontroli.
Związek ten ustalono, określając kategorię eksploatacyjną spoiny w oparciu o czynniki bezpieczeństwa i nacisku związane z ruchem kolejowym. Poziomy jakości niedoskonałości są odniesione do kategorii eksploatacyjnej spoin, aby zapewnić określony poziom eksploatacji wskazany na etapie projektowania.
W oparciu o kategorie eksploatacyjne spoin określono poziomy certyfikacji dotyczące produkcji, jak również kontroli i badań oraz kwalifikacji spawaczy zakładu spawalniczego.
Norma dotyczy spawalniczych stali i stopów aluminium, w tym staliwa.
UWAGA Wymagania normy mogą mieć również zastosowanie do spawania innych pokrewnych materiałów (np. Cu, Mg).
W niniejszej części serii norm podano ogólne zalecenia i definicje dotyczące spawania pojazdów szynowych i ich części składowych. Z wyjątkiem szczególnych wymagań określanych umowami niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich zespołów, podzespołów i części składowych spawanych wszelkimi metodami, zarówno ręcznie, w sposób częściowo zmechanizowany, w pełni zmechanizowany i automatycznie, jak określono w EN ISO 4063.
Seria norm nie dotyczy kwalifikacji wyrobu.
Urządzenia będące przedmiotem przepisów szczególnych nie wchodzą w zakres niniejszej serii norm, np. zbiorniki powietrza zgodnie z EN 286-3 i EN 286-4.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15085-1+A1:2013-09 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 03-09-2013
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15085-1:2007+A1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15085-1:2007 - wersja angielska
ICS 25.160.10, 45.060.01