PN-EN 15085-3:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania konstrukcyjne

Zakres

Podano wymagania konstrukcyjne i obliczeniowe dotyczące spawania kolejowych pojazdów szynowych, ich metalowych zespołów, podzespołów lub części składowych podczas produkcji nowych pojazdów lub ich naprawy. Odnośnie do wymagań bezpieczeństwa i poziomów naprężeń dynamicznych określono kategorie naprężeń i bezpieczeństwa, klasy jakości i kontroli oraz badania gotowych konstrukcji spawanych w taborze kolejowym. Określono typy połączeń w odniesieniu do naprężenia i klasy kontroli. Podano wymagania i kryteria odbioru połączeń spawanych i niezgodności spawalniczych. Opisano wymagania jakościowe dotyczące połączeń zgrzewanych rezystancyjnie punktowo. Podano zalecenia w zakresie przygotowania krawędzi do spoin, również otworowych, oraz wyboru metali i spoiw

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15085-3:2007/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15085-3:2007 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania konstrukcyjne
Data publikacji 10-12-2007
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15085-3:2007 [IDT]
ICS 25.160.10, 45.060.01
Elementy dodatkowe PN-EN 15085-3:2007/AC:2010E