PN-EN 12271:2009 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Powierzchniowe utrwalenie -- Wymagania

Zakres

Opisano wymagania funkcjonalne procedury kontrolnej układania powierzchniowego utrwalenia jako produktu do zabiegów utrzymaniowych nawierzchni dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem. Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do powierzchniowych utrwaleń zaprojektowanych przez kupującego. Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do powierzchniowych utrwaleń przeznaczonych do tuneli i miejsc gdzie wymagane są specjalne przepisy przeciwpożarowe. Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do małych powierzchni powierzchniowego utrwalenia na drogach, które mają powierzchnię mniejszą niż 500 m2 i nie maja charakteru ciągłego (na przykład naprawy łatami powierzchniowego utrwalenia, szczególnie wykonywane ręcznie). Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do nawierzchni lotniskowych, gdzie obowiązują przepisy międzynarodowe, np. przepisy Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12271:2009 - wersja polska
Tytuł Powierzchniowe utrwalenie -- Wymagania
Data publikacji 30-07-2009
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12271:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12271:2007 - wersja angielska
ICS 93.080.20