PN-EN 13808:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące właściwości użytkowych poszczególnych klas kationowych emulsji asfaltowych, które są odpowiednie do stosowania przy budowie i utrzymaniu dróg, lotnisk i innych umocnionych powierzchni.Niniejsza Norma Europejska dotyczy emulsji otrzymanych z użyciem asfaltu drogowego, lub asfaltu upłynnionego lub asfaltu fluksowanego, lub z użyciem asfaltu modyfikowanego polimerem, lub asfaltu modyfikowanego fluksowanego polimerem, lub asfaltu upłynnionego modyfikowanego polimerem, a także emulsji asfaltowych modyfikowanych lateksem. W Europie stosuje się wiele rodzajów emulsji asfaltowych. W zależności od lokalnej praktyki do tego samego celu mogą być stosowane emulsje z różną zawartością lepiszcza.
Zaleca się, aby dobór klas był dokonywany z należytą starannością, tak aby możliwe było spełnienie określonych wymagań.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-07E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13808:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Data publikacji 18-10-2013
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
Wprowadza EN 13808:2013 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14733+A1:2012 - wersja polska, PN-EN 13808:2010 - wersja polska
ICS 93.080.20, 91.100.50
Elementy dodatkowe PN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-07E