PN-EN 15085-4:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 4: Wymagania produkcyjne

Zakres

Podano wymagania dotyczące spawania kolejowych pojazdów szynowych, ich metalowych zespołów, podzespołów lub części składowych podczas produkcji nowych pojazdów lub ich naprawy. Określono reguły prac przygotowawczych przed spawaniem oraz przeprowadzenia prac spawalniczych. Opisano przygotowanie dokumentów, próbek do badań oraz wybór materiałów rodzimych i spoiw. Podano technologie spawania zatwierdzone do stosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15085-4:2007 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 4: Wymagania produkcyjne
Data publikacji 10-12-2007
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15085-4:2007 [IDT]
Dyrektywa 93/38/EEC
ICS 25.160.10, 45.060.01