PN-EN ISO 12193:2005 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości ołowiu w sposób bezpośredni metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z użyciem pieca grafitowego

Zakres

Opisano metodę oznaczania śladowych ilości ołowiu we wszystkich rodzajach surowych lub rafinowanych olejów i tłuszczów jadalnych. Podano zasadę metody, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób wyrażania wyników i tworzenia sprawozdań z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjny) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12193:2005 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości ołowiu w sposób bezpośredni metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z użyciem pieca grafitowego
Data publikacji 26-04-2005
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 12193:2004 [IDT], ISO 12193:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12193:2000 - wersja polska
ICS 67.200.10