PN-ISO 10540-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości fosforu -- Część 2: Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej w piecu grafitowym

Zakres

Opisano szybką metodę do oznaczania śladowych ilości zawartości fosforu w surowych i rafinowanych olejach i tłuszczach roślinnych i zwierzęcych. Podano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób obliczania wyników i tworzenia sprawozdania z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjny) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10540-2:2005 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości fosforu -- Część 2: Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej w piecu grafitowym
Data publikacji 27-10-2005
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza ISO 10540-2:2003 [IDT]
ICS 67.200.10