PN-EN ISO 12216:2018-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12216:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Małe statki -- Okna, iluminatory, luki, pokrywy sztormowe i drzwi -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania techniczne dotyczące okien, iluminatorów, luków, pokryw sztormowych i drzwi na małych statkach o długości kadłuba do 24 m, biorąc pod uwagę typ jednostki, kategorię projektową, oraz usytuowanie takiego urządzenia. Przedmiotem niniejszej Normy Międzynarodowej są jedynie te urządzenia, które mają decydujące znaczenie dla wodoszczelności jednostki, tzn. te, które mogą doprowadzić do zalania jednostki w przypadku pęknięcia płyty. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania, przede wszystkim, w odniesieniu do jednostek rekreacyjnych, ale może być też stosowana do małych nierekreacyjnych jednostek o długości kadłuba do 24 m, z wyjątkiem łodzi ratunkowych. Norma nie dotyczy łodzi komercyjnych lub roboczych eksploatowanych w ciężkich warunkach.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Z normy usunięto Załącznik ZB oraz zmieniono Załącznik ZA dotyczący powiązań z dykrektywą 2013/53/UE
Numer PN-EN ISO 12216:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Okna, iluminatory, luki, pokrywy sztormowe i drzwi -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności
Data publikacji 19-12-2018
Data wycofania 08-02-2023
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 12216:2018 [IDT], ISO 12216:2002 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 12216:2005 - wersja polska
ICS 47.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12216:2023-02 - wersja angielska