PN-EN 60695-10-3:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 10-3: Nadmierne gorąco -- Próba odkształcenia przez uwalnianie naprężeń powstałych podczas formowania tworzyw sztucznych

Zakres

Niniejsza część IEC 60695 określa próbę wykrywania odkształceń powstających podczas uwalniania naprężeń w formowanych tworzywach sztucznych. Stosuje się ją do badań urządzeń elektrotechnicznych zawierających części wykonane z tworzyw sztucznych. Celem próby jest ocena skutków spowodowanych procesem uwalniania naprężeń w formowanych tworzywach, występujących w wyrobie końcowym. Uwalnianie naprężeń pojawia się, gdy próbka (będąca pod napięciem lub nie) jest narażana na działanie określonej temperatury przez określony czas. Wynik badania próbki uznaje się za zadowalający, jeżeli po kondycjonowaniu w temperaturze pokojowej próbka spełnia określone warunki próby.
Niniejsza publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Nie jest ona przeznaczona do stosowania przez producentów lub jednostki certyfikujące. Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody badań lub warunki badań, podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane albo włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-10-3:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 10-3: Nadmierne gorąco -- Próba odkształcenia przez uwalnianie naprężeń powstałych podczas formowania tworzyw sztucznych
Data publikacji 07-03-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-10-3:2016 [IDT], IEC 60695-10-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-10-3:2004 - wersja polska
ICS 29.020, 13.220.40