PN-EN 60728-11:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej części IEC 60728 przedstawiono wymagania bezpieczeństwa dotyczące sieci stacjonarnych i urządzeń. W takim stopniu, w jakim ma to zastosowanie norma dotyczy również sieci ruchomych i sieci zainstalowanych czasowo, na przykład w przyczepach turystycznych. Dodatkowe wymagania można na przykład zastosować do: instalacji elektrycznych w budynkach i liniach napowietrznych; sieci rozprowadzających inne usługi telekomunikacyjne; sieci rozprowadzających wodę; sieci rozprowadzających gaz; systemów zabezpieczających przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Celem normy jest zapewnienie bezpieczeństwa sieci, personelu ją obsługującego, abonentów i urządzeń abonenckich. Dotyczy ona jedynie aspektów bezpieczeństwa, nie jest natomiast jej celem określenie wymagań dotyczących ochrony urządzeń stosowanych w sieci.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60728-11:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 29-09-2017
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60728-11:2017 [IDT], IEC 60728-11:2016 [IDT], IEC 60728-11:2016/COR1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60728-11:2011 - wersja polska, PN-EN 60728-11:2011 - wersja angielska
ICS 33.060.40