PN-EN 62087-6:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Określenie poboru energii -- Część 6: Urządzenia foniczne

Zakres

W niniejszej części IEC 62087 podano sposób określenia zużycia energii urządzeń fonicznych przeznaczonych do użytku domowego.
Określono różne tryby pracy, które są istotne dla pomiaru zużycia energii.
Niniejsza norma ma zastosowanie ograniczone do urządzeń fonicznych, które mogą być podłączone do sieci zasilającej. Urządzenia foniczne, który zawierają nieusuwalne akumulatory zasilające nie są objęte niniejszą normą. Urządzenia foniczne mogą zawierać dowolną liczbę dodatkowych baterii.
Warunki pomiarowe podane w niniejszej normie reprezentują przeciętne warunki eksploatacji urządzeń i mogą różnić się od konkretnych warunków, na przykład jak podano w normach bezpieczeństwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62087-6:2015-11 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Określenie poboru energii -- Część 6: Urządzenia foniczne
Data publikacji 24-11-2015
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 62087-6:2015 [IDT], IEC 62087-6:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62087:2012 - wersja angielska
ICS 33.140