PN-EN 50564:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Elektryczny sprzęt domowy -- Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metody pomiaru poboru mocy oraz dokumentowania wyników pomiarów dla szeregu elektrycznego i elektronicznego sprzętu do użytku domowego i biurowego, określanego dalej jako wyroby. Niniejsza norma: - odnosi się do zagadnień związanych z pomiarem mocy elektrycznej, w szczególności małej mocy (rzędu kilku Wat lub mniejszej), pobieranej przez wyroby zasilane z sieci, - opisuje w szczegółach wymagania dotyczące badań wyrobów jednofazowych o znamionowym napięciu wejściowym z zakresu od 100 V a.c. do 250 V a.c. ale, z pewnymi adaptacjami, może być również stosowana do wyrobów trójfazowych, - może również być przydatna w określaniu sprawności energetycznej wyrobów łącznie z innymi, bardziej właściwymi, normami wyrobu. Wartość zużywanej energii będzie zależała od trybu pracy badanego wyrobu, na przykład czy sprzęt jest w trybie wyłączenia, w trybie czuwania lub w trybie aktywności. Niniejsza norma nie określa tych trybów i stąd też nie jest możliwe jej wyłączne stosowanie. W zamian, podaje ona metodę pomiaru uwzględniającą różne tryby pracy, które zostały zdefiniowane gdzie indziej. Niniejsza norma: - nie określa wymagań bezpieczeństwa, - nie określa minimalnych wymagań dotyczących cech funkcjonalnych, - nie ustala maksymalnej mocy ani zużycia energii, - nie zawiera wartości granicznych lub procedur dotyczących sprawdzania zgodności z wymaganiami przepisów UWAGA Z1 Niniejsza norma została opracowana w szczególności do wsparcia Rozporządzenia Komisji WE nr 1275/2008 odnośnie pomiaru poboru mocy w trybie wyłączenia i w trybie gotowości do pracy. Niniejsza norma określa metody pomiaru poboru mocy w trybie (-ach) gotowości do pracy i innych trybach niskiego poboru mocy (tryb wyłączenia). UWAGA Z2 Niniejsza norma ma zastosowanie do wyrobów elektrycznych o znamionowym napięciu wejściowym 230 V a.c. dla wyrobów jednofazowych oraz 400 V a.c. dla wyrobów trójfazowych. UWAGA Z3 Pomiar poboru energii i cechy funkcjonalne wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50564:2011 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt domowy -- Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy
Data publikacji 09-08-2011
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 50564:2011 [IDT], IEC 62301:2011 [MOD]
Dyrektywa 1275/2008
Zastępuje PN-EN 62301:2006 - wersja angielska
ICS 27.140